Szakmai kapcsolatok

Az Országgyűlési Könyvtár szakmai feladatainak színvonalas ellátása érdekében együttműködik különböző hazai és külföldi szervezetekkel, illetve természetes személyekkel.

Hivatali együttműködések

Az Országgyűlés Hivatalával való együttműködés keretében részt veszünk:

  • a parlamenti ifjúsági programok koncepciójának kialakításában és azok lebonyolításában (Parlamenti Különóra, Demokráciajáték, ifjúsági honlap, Városligeti Gyermeknap);
  • az Elnöki Kabinet által létrehozott weboldalak (http://orszaggyuleselnoke.parlament.hu, http://www.nemzetfotere.hu) tartalmi elemeinek összegyűjtésében és folyamatos frissítésében; valamint
  • a Külügyi Hivatal által koordinált, a koszovói és az albán parlamentek hivatali kapacitásának növelését célzó, EU-s (twinning) programok lebonyolításában.

Belföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések

Az OGYK állandó intézményi tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (IKSZ), valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE). 2011-től az OGYK tájékoztatási igazgatója ellátja az MKE alelnöki feladatait is. A könyvtárban alakult meg az MKE Társadalomtudományi Szekciója, amelynek vezetője jelenleg is az OGYK egyik munkatársa. 2011-ben alapítói voltunk a Jogi Szekciónak, valamint a Tudományos és Szakkönyvtári Szekciónak. (2012-től az OGYK adja a Jogi Szekció több vezetőségi tagját is.)

Az OGYK számos hazai könyvtárszakmai együttműködésbe is bekapcsolódott:

  • alapító tagja a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) Egyesületnek és törzskönyvtára a MOKKA-R (Régi Nyomtatványok) együttműködésnek;
  • tagkönyvtárként részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működésében;
  • adatokat szolgáltat a Nemzeti Periodika Adatbázisba (NPA);
  • részt vesz a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatásában, a Libinfo-ban;
  • konzorciumi tag az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) elnevezésű nemzeti programban;
  • részt vesz az Aleph integrált könyvtári rendszert használó könyvtárak szakmai csoportjának (Magyar Aleph Csoport – MACS) tevékenységében is.

A könyvtár tagja a NIIF-nek (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program) és a HUNGARNET Egyesületnek is.

Az Európai Unió Letéti Gyűjteményében dolgozó munkatársaink több mint tíz éve aktív tagjai az Európai Dokumentációs Központok (EDK) hazai és nemzetközi hálózatának, melynek részeként számos konferencián, találkozón, továbbképzésen vettek részt. Az egyik munkatársunkat 2011-ben megválasztották az EDK-hálózat magyarországi koordinátorává. Részt veszünk a Magyar ENSZ Társaság munkájában is. Jogász végzettségű munkatársaink állandó résztvevői a Magyar Jogászegylet vándorgyűléseinek.

2012 júniusa óta részt veszünk a Manda (Magyar Nemzeti Digitális Archívum) keretében működő Mandalat Tanács munkájában, s gyűjtőköri együttműködési megállapodást készítünk elő az Országos Széchényi Könyvtárral.

 Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi együttműködések

Az OGYK állandó intézményi tagja az IFLA-nak (International Federation of Library Associations = Könyvtáros Szervezetek Nemzetközi Szövetsége), illetve a Parlamenti Könyvtárak és Kutatószolgálatok Szekciójának (IFLA Library and Research Services for Parliaments Section) amelynek éves konferenciáin – a könyvtár lehetőségeinek függvényében – részt is veszünk. A szekció munkájában való közreműködésünk nem csak tapasztalatszerzésre, hanem − az általunk prezentált előadások révén − a saját tevékenységünk nemzetközi megméretésére is lehetőséget teremt.

2012 nyaránkezdeményezésünkrefelvettek bennünket az Európai Szakkönyvtárak Szövetségébe (LIBER – Association of European Research Libraries), amely ma az európai szak- és egyetemi könyvtárak legnagyobb szervezete: több mint 40 ország 425 intézménye a tagja. A LIBER-tagság révén az OGYK részévé vált egy olyan szakmai hálózatnak, amelynek révén első kézből kaphat információt az egyetemi és szakkönyvtárakat érintő európai elképzelésekről, kezdeményezésekről, projektekről; hallathatja hangját és érvényesítheti elképzeléseit az európai szakkönyvtárak jövőjét illetően; tagja lehet uniós támogatású projekteknek.

Tagjai vagyunk a Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének (IALL – International Association of Law Libraries), valamint Aleph integrált könyvtári rendszert használó könyvtárak nemzetközi szakmai csoportjának, az IGeLU-nak is (The International Group of Ex Libris Users).

Kiemelkedő jelentőségű az ECPRD-vel (European Centre for Parliamentary Research and Documentation = Parlamenti Kutatószolgálatok és Dokumentációs Részlegek Európai Központja) való együttműködésünk, amelynek keretében a társintézményekből érkező, évi 80-100, főként szakpolitikai kérdésre angol nyelven foglaljuk össze a hazai jogi szabályozásra vonatkozó információkat. A parlamenti szolgáltatás keretében készített elemzésekhez különösen fontos és értékes forrást jelentenek az ECPRD levelezőlistáján keresztül, az európai társintézményektől kért és kapott válaszok olyan témák esetében, amelyeknél nincs (pl. a parlamentek működésének részkérdései), vagy csak nemzeti nyelven van nyilvános információ (évente 5-8 alkalom).

A V4 országok parlamenti könyvtárainak együttműködése keretében részt veszünk a digitalizált parlamenti dokumentumok angol nyelvű gyűjtő honlapjának létrehozásában és fejlesztésében, az itt publikálandó többnyelvű parlamenti szótár kialakításában. Az együttműködés keretében a 2013 januárjában esedékes V4 DPL honlap szerkesztőbizottsági találkozó megszervezése a mi feladatunk lesz.

Projektek

Szakmai és nemzetközi kapcsolataink szempontjából is meghatározó jelentőségűek a különböző nemzetközi projektek.

  1. január 1-jétől részt veszünk egy, a Holland Nemzeti Könyvtár, valamint a LIBER, az Európai Szakkönyvtárak Szövetsége kezdeményezésére kialakított, az Európai Bizottság ICT programja által támogatott, összesen 26 partnerintézményt magába foglaló európai projektben. Az Europeana Libraries projekt célja, hogy a TEL (The European Library) portálon keresztül egyszerűen és egységesen tegye elérhetővé a 26 résztvevő könyvtár digitális rekordjait az Europeana, vagyis az Európai Digitális Könyvtár számára. A projekthez a könyvtár tartalomszolgáltatóként csatlakozott, amelynek révén külső segítséggel, európai uniós forrás bevonásával, támogatással válik teljesíthetővé a Digitalizált Törvényhozási Tudástár projektünk azon célkitűzése, hogy a 2 millió oldalnyi digitális rekordot elérhetővé tesszük az Europeana számára is. (A metarekordok aratására 2012 őszén került sor.)