Általános információk

Történet

Az Országgyűlési Könyvtárat a törvényhozó munka támogatására az 1860-as évek végén a magyar Országgyűlés alsóháza hozta létre. Működését 1870-ben kezdte meg: először a Nemzeti Múzeumban kapott egy szobát, majd egy további ideiglenes elhelyezést követően a Sándor utcai (mai Bródy Sándor u. 8.) régi pesti képviselőházban folytatta tevékenységét. Az akkor Képviselőházi Könyvtárnak nevezett 50 ezer kötetes gyűjtemény 1902-ben költözött új otthonába, a frissen felépült Országház épületébe.

A Minisztertanács egy 1952-es határozata nyomán a könyvtár nyilvánossá vált, s önálló költségvetési intézményként a kultuszminisztérium felügyelete alá került.

A magyar politikai élet demokratikus változásai és reformja, a politikai rendszerváltozás hatására a könyvtár 1991-től újra a törvényhozás könyvtára lett, ugyanakkor nyilvános közkönyvtári és országos tudományos szakkönyvtári feladatait is teljesíti.

Jelenleg az Országgyűlési Könyvtár nyilvános, országos feladatkörű szakkönyvtár, amelybe minden 18 éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat.

 

Gyűjtőkör és állomány

A könyvtár fő gyűjtőköre az állam- és jogtudomány, politikatudomány, és a modern kori egyetemes történelem. Az OGYK e szakterületeken a hazai szakirodalmat teljes körűen, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjti és dolgozza fel. Válogatva gyűjtjük az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia, valamint a statisztika szakirodalmát. A könyvtár válogatva gyűjti továbbá a külföldi parlamentek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtár letéti könyvtára az ENSZ-nek és egyes szakosított szervezeteinek, valamint az Európai Uniónak. Gyűjtjük ezen intézmények hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó magyar és külföldi szakirodalmat is.

A könyvtár állománya az alapítástól eltelt idő alatt több mint 900 ezer kötetre nőtt, az éves gyarapodás 5-6000 kötet.

A jogi szakirodalom jelentős részét a magyar és külföldi jogszabályok gyűjteményei alkotják. Könyvtárunkban a magyar jogszabályok Szent István uralkodásától kezdve megtalálhatók. A különböző országok jogszabályait a 19. századtól gyarapítja tervszerűen a könyvtár.

A könyvtár gazdag társadalomtudományi gyűjteményt mondhat magáénak, melyet képviselők, tudósok is gyarapítottak magángyűjteményükkel, de árverésekből is kerültek az állományba értékes dokumentumok.

A felsorolt gyűjtési területek mellett teljességre törekedve gyűjti a könyvtár a magyar parlamenti dokumentumokat is: az Országgyűlési Könyvtárban található a magyar országgyűlési dokumentumok legteljesebb, nyilvános gyűjteménye, amelyet 1991 óta Magyar Parlamenti Gyűjteménynek nevezünk. A hivatalos magyar, nyomtatott parlamenti dokumentumokat (naplók, irományok, költségvetések, stb.) 1861-től egészen a legfrissebb dokumentumokig szolgáltatja a gyűjtemény.

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény dokumentumai 1878 óta folyamatosan érkeznek a könyvtárba, elsősorban cserekapcsolatok révén. A dokumentumok az országok nemzeti nyelvein érkeznek a könyvtárba különböző formában (papír, mikrofilmlap, CD-ROM, on-line adatbázis). Jelenleg nyomtatott formában 5 ország törvényhozását követhetik nyomon a gyűjteményben az érdeklődők. A Gyűjteményben érhetők el az Interparlamentáris Unió hivatalos dokumentumai és on-line adatbázisai is.

Az ENSZ Letéti Gyűjteménye ingyenes hozzáférést biztosít

  • a nemzetközi szervezet fő szerveinek (Közgyűlés, Biztonsági Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, Nemzetközi Bíróság, Titkárság) és
  • szakosított szervezeteinek (GATT/WTO World Trade Organization, IAEA International Atomic Energy Agency, ILO International Labour Office, UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , UNIDO United Nations Industrial Development Organization) angol és francia nyelvű kiadványaihoz;
  • az ENSZ elődjének számító Népszövetség dokumentumaihoz,
  • az OECD kiadványaihoz, valamint számos szakadatbázishoz.

Az Országgyűlési Könyvtár az Európai Unió letéti könyvtára is. A letéti státusz azt jelenti, hogy könyvtárunk teljes, ingyenes sorozatot kap az Európai Unió kiadványterméséből, s ingyenes hozzáférést kap és biztosít az EU hivatalos adatbázisaihoz. A dokumentumokat Magyarország 2004-es, uniós csatlakozásáig kizárólag angol nyelven kaptuk, azóta már magyar nyelven is érkeznek kiadványok. A különgyűjtemény nem csak az EU hivatalos kiadványaihoz biztosít hozzáférést, hanem tervszerű állományfejlesztés keretében gyűjti az uniós szakirodalom hazai és nemzetközi legjavát, monográfiákat, gyűjteményes kiadványokat éppúgy, mint folyóiratokat, CD-ROM-okat, vagy on-line adatbázisokat.

 

Nyitvatartás: H-P: 9.00–20.00, Sz: 10.00–18.00