Magyar Parlamenti Gyűjtemény

Magyarországon a legnagyobb teljességgel az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményében hozzáférhetők a Magyar Országgyűlés és az Erdélyi Országgyűlés történeti dokumentumai. Az országgyűlési könyvanyag egy helyszínen, időrendben, szabadpolcon elhelyezve várja az olvasókat. Munkatársaink szívesen segítenek a gyors és pontos tájékozódásban, kutatásaikhoz szaktájékoztatási segítséget nyújtanak.

A gyűjtemény részei

1580-1849 közötti időszak:

 • Gyurikovits György országgyűlési küldött, pozsonyi táblabíró (1783–1849) hagyatéka;
 • az 1580-1790-ig terjedő időszak – főként kéziratos – országgyűlési forrásanyagai;
 • az 1699 utáni Erdélyi Országgyűlések irományai, jegyzőkönyvei, naplói, tudósításai;
 • 1790 és 1848 közötti országgyűlések dokumentumai: a karok és rendek, valamint 1839-től a főrendiház üléseinek jegyzőkönyvei; kerületi ülések jegyzőkönyvei, követjelentések, követutasítások;
 • pozsonyi országgyűlési tudósítások;
 • rendszeres regnikoláris (állandó és ad hoc) bizottsági jegyzőkönyvek;
 • az első népképviseleti országgyűlés (1848–1849) anyagai;
 • 1848–1849-ben kiadott aprónyomtatványok.

1861-1990 közötti időszak:

 • országgyűlési naplók, irományok, jegyzőkönyvek és mutatóik;
 • házszabályok, ügyrendek;
 • országgyűlési almanachok;
 • név- és lakjegyzékek, bizottsági tagságok jegyzékei, sematizmusok;
 • a Magyar Állam költségvetés- és zárszámadás-kötetei;
 • a delegációs („közösügyi”) bizottsági ülések jegyzőkönyvei, a közös ügyek finanszírozását tartalmazó költségvetések;
 • a Magyar Országgyűlés bizottságainak jegyzőkönyvei 1957-től.

1990-től:

 • a plenáris ülések jegyzőkönyvei;
 • irományok;
 • bizottsági jegyzőkönyvek (számítógépes tartalommutatóval 2006-ig);
 • az Országgyűlés által kiadott módszertani kiadványok, statisztikák.

A kutatómunkát megkönnyíti a magyar történelmi és országgyűlés-történeti köteteket, valamint az Országgyűlés által kiadott módszertani füzeteket és statisztikai összeállításokat tartalmazó kézikönyvtár.

A könyvtár honlapján digitalizált formában is elérhetők a gyűjtemény egyes dokumentumai:

Elérhetőségeink:

Szakreferens: Villám Judit
Telefon: (+36-1) 441-4658
E-mail: villam.judit@ogyk.hu