EUAz Országgyűlési Könyvtár, mint parlamenti, jogi és politológiai szakkönyvtár feladatai között kiemelt szerepet játszik a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos dokumentumok és információk gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása. E tevékenység keretében a könyvtár évtizedek óta kiemelt fontosságot tulajdonít az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseknek.

Az Országgyűlési Könyvtár 1997-ben kezdeményezte az Európai Bizottságnál a Letéti Gyűjtemény létrehozását, 1999-ben megkapta a jogot és 2001. január 29-én nyílt meg az olvasók számára. Itt találhatóak az Unió Kiadóhivatala (Eur-Op) által közreadott az Európai Unió intézményeinek kiadványai, az Országgyűlési Könyvtár állományából válogatott monográfiák, tanulmánykötetek és az európai joggal, szakpolitikákkal és intézményekkel foglalkozó legfontosabb szakfolyóiratok. A kézi- és szakkönyvek számozott, tematikus szakcsoportosításban (0-XXIX.) találhatóak meg a szabadpolcokon magyar, angol, francia és német nyelven. Az elektronikusan elérhető dokumentumok száma folyamatosan nő, az Unió ingyenesen biztosítja az adatbázisokban a teljes szövegű hozzáférést.

Az EU hatályos joganyagát az Eur-Lex adatbázis tartalmazza.

Az Európai Unió Bírósága. A Bíróság és a Törvényszék Határozatainak Tára c. kiadvány 1954-2008-ig található meg a Letéti Gyűjteményben nyomtatott formában, a kurrens és retrospektív ítéleteket a Curia adatbázisban kereshetjük.

Elérhetőségek:

Szakreferens: Czákné Szomor Ildikó
Telefon: (+36-1) 441-4374
E-mail: szomor.ildiko@ogyk.hu


Az Online szakirodalmi útmutató célja az online úton elérhető uniós információk elérésének könnyebbé tétele olvasóink, kutatóink számára.
Az Európai Unió az elmúlt években számos lépést tett az e-dokumentumok számának növelésében és ingyenes hozzáférésében.


Az europa.eu, az Európai Unió hivatalos webhelye, tartalmazza mindazokat az alapvető információkat, melyek az EU működéséről tájékoztatnak. A honlapon megtaláljuk a legfrissebb uniós híreket, eseményeket, az ingyenesen elérhető adatbázisokat és számos információt az Európai Unióról.

Az EU intézményei és egyéb szervei weboldal közvetlen hozzáférést biztosít az intézmények, ügynökségek és decentralizált szervek honlapjához.

2015. év második félévében Luxemburg tölti be a soros elnökséget az Európai Unióban. A hathavonta váltakozó elnökségek szorosan együttműködnek egymással. Az egymást követő három elnökségből álló csapatok, ún. trojkák, közös tanácsi programot dolgoznak ki a másfél éves időszakra.

Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a dokumentumok teljes szövegű elérésére, ezért hívta életre az EUBookshop adatbázist (2008.), mely az uniós intézmények kiadványait tartalmazza teljes szöveggel az Unió 24 hivatalos nyelvén. Az uniós kiadványok retrospektív feldolgozása folyamatos.

Az Európai Digitális Könyvtár, az Europeana, az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára 2008. decembertől áll a kultúra iránt érdeklődők rendelkezésére. Közös keresőfelületet biztosít az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szövegekhez, hanganyaghoz és videóhoz. Az alapelveket az Európai Bizottság 2006-ban fogalmazta meg a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáféréséről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2006/585/EK ajánlásban.

A The European Library 48 európai ország nemzeti könyvtárának anyagát tartalmazza 35 nyelven. Elsősorban bibliográfiai rekordokat, de digitális objektumokat is találunk az adatbázisban.

Az Európai Unió Magyarországon c. e-dokumentum tartalmazza a Magyarországon működő uniós információt szolgáltató hálózatokat, irodákat, hivatalos képviseleteket, tájékoztató és tanácsadó szolgálatokat.

Az European Union Foreign Affairs Journal c. elektronikus folyóirat 2009-ben jelent meg Németországban a LIBERTAS Europäisches Institut GmbH gondozásában. Tudományos cikkeket és tanulmányokat tartalmaz többek között kül- és biztonságpolitikai, külkereskedelmi, fejlesztéspolitikai, harmadik országokkal való kapcsolatok, emberi jogok és regionális integráció témákban.

 • Az EUR-LEX adatbázis tartalmazza az Európai Unió hatályos joganyagát teljes szövegű eléréssel.
 • A TED adatbázisban találjuk a közbeszerzési hirdetményeket, mely az Európai Unió Hivatalos Lap S sorozatában jelenik meg.
 • A Pre-Lex adatbázis az Európai Bizottság és az intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős állomásait és a különböző intézményi szereplők munkáját követi nyomon.
 • A CURIA adatbázis az Európai Unió Bírósága 1953-tól, az Elsőfokú Bíróság 1989-től és a Közszolgálati Törvényszék 2005-től tárgyalt ügyek, ítéletek, vélemények, indítványok és végzések teljes szövegét tartalmazza.
 • Az OEIL az Európai Parlament jogalkotási folyamat figyelője.
 • A SCADPLUS adatbázis jogszabály-összefoglalókat tartalmaz a legfontosabb szakpolitikák területén.
 • Az N-LEX adatbázis az Európai Unió tagállamainak nemzeti joganyagához biztosít hozzáférést.
 • A CORDIS az Unió Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat adatbázisa. Pályázati felhívásokat tartalmaz.
 • Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat, az EURES segíti a határon átívelő munkavállalást. Tájékoztatást, útmutatást és tanácsadást ad a munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség álláslehetőségeiről, élet- és munkakörülményeiről, a munkáltatóknak pedig segít, akik más országokból érkező munkavállalókat szeretnének foglalkoztatni. Az EURES az Európai Foglalkoztatási Mobilitás portálján működik az Európai Biztosság koordinálásával.
 • A Who’s Who – Ki kicsoda az Európai Unióban.
 • Az IATE intézményközi, interaktív, terminológiai adatbázis.
 • Az ECLAS az Európai Bizottság Könyvtárának katalógusa.
 • Az Eurobarometer az Európai Bizottság közvélemény-kutatásait tartalmazza.
 • Az Európai Unió Statisztikai Hivatala ingyenes adatbázist működtet, az EUROSTAT-ot, melyben egyszerű és összetett keresésre és tematikus bontás szerinti böngészésre van lehetőség. Angol, német és francia nyelven érhető el.
 • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldalán hasznos információkat találunk a ’lakosságnak’ és a ’pályázóknak’ a Széchenyi2020 programról. A 2014-2020 közötti időszak terveiről, feladatairól és programjairól tájékozódhatunk.
 • Az ingyenesen elérhető, magyar nyelvű EURACTIV hírportál tájékoztatást ad az Unióban történtekről és a nemzetközi kapcsolatokról.
 • Az EUOBSERVER angol nyelvű, ingyenes hírportál.
 • Az EUBUSINESS angol nyelvű, ingyenes, gazdasági híreket tartalmazó portál.
 • A BRUXINFO magyar nyelvű, előfizetős hírportál 2001 óta Brüsszelből szolgáltat információt EU-ügyekről.
 • Az Politico angol nyelvű hírportál.
 • Az European Sources Online angol nyelvű előfizetős adatbázis uniós híranyaggal is szolgál. Elérhető az Országgyűlési Könyvtárban.


Havonta válogatott bibliográfiát adunk közre az Országgyűlési Könyvtárba beérkező uniós szakirodalomból, szakpolitikai bontásban.

2015 kötetek tanulmányok
november letöltés letöltés
október letöltés letöltés
szeptember letöltés letöltés
július-augusztus letöltés letöltés
június letöltés letöltés
május letöltés letöltés
április letöltés letöltés
március letöltés letöltés
február letöltés letöltés
január letöltés letöltés
2014 kötetek tanulmányok
december letöltés letöltés
november letöltés letöltés
október letöltés letöltés
szeptember letöltés letöltés
augusztus letöltés letöltés
július letöltés letöltés
június letöltés letöltés
május letöltés letöltés
április letöltés letöltés
március letöltés letöltés