ENSZ

A gyűjtemény az Egyesült Nemzetek Szervezete által a tagállamokban kialakított letéti könyvtári hálózat magyarországi tagja. Az Országgyűlési Könyvtár – Magyarország 1955. évi ENSZ-felvételét követően – 1956-ban lett az ENSZ letéti könyvtára. A Világszervezet hivatalos nyelvei közül angolul és franciául gyűjti az ENSZ fő szerveinek és egyes szakosított szervezeteinek (IAEA, ILO, UNESCO, WTO) kiadványait: monográfiákat és folyóiratokat egyaránt. A gyűjtemény részét képezi az ENSZ jogelődjének, a Nemzetek Szövetségének (1920–1945) francia nyelvű anyaga is. A kiadványok nagy része az olvasóteremben szabad polcon található meg.

A dokumentumok számítógépes katalógusa 1989-től épül, és folyamatban van a régebbi anyag retrospektív feldolgozása is. Az online is elérhető kiadványok katalógusrekordjaiban link található, amely a teljes szövegre mutat.

Az Országgyűlési Könyvtár anyagából válogatott kézikönyvtár az ENSZ-ről, a Nemzetek Szövetségéről és a külföldi parlamentekről szóló irodalmat tartalmazza.

A gyűjtemény más nemzetközi szervezetek (OECD, Európa Tanács) dokumentumaival is rendelkezik.

Elérhetőségeink:

Szakreferens: Káposztás Edit
Telefon: (+36-1) 441-4859
E-mail: kaposztas.edit@ogyk.hu