Előfizetett szolgáltatások

Az alábbi adatbázisokhoz a hozzáférés kizárólag az Országgyűlési Könyvtár területén elhelyezett számítógépeken lehetséges beiratkozott olvasók számára (kivétel a Complex Jogtár, amely ingyenes regisztrációs jeggyel is használható)!

Angol nyelvű adatbázisok

HeinOnline

Angol nyelvű jogi dokumentumok kurrens és történeti adatbázisa. Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között a legtöbbet hivatkozott több mint 1900 jogi szakfolyóirat teljes szövegű gyűjteményét, elérhetővé teszi az Egyesült Államok bizonyos joganyagait, jogi dokumentumait. 1936-tól kezdődően teljes körűen kereshető az amerikai hivatalos lap, a Federal Register, valamint tartalmaz egyéb amerikai jogszabálygyűjteményeket, összeállításokat is (Code of Federal Regulations, U. S. Statutes at Large, United States Code), továbbá elérhetővé teszi az Egyesült Államok valamennyi szerződését és megállapodását teljes szöveggel (a hatályos, a hatályon kívül helyezett és hatályba lépés előtti szövegek egyaránt olvashatók).

Az adatbázisban teljes szöveggel megtalálható az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntéseinek hivatalos közzétételi forrása, a U. S. Reports című kiadvány, amely 1754-től kezdődően tartalmaz jogeseteket. Lehetőség van kanadai joganyagok keresésére is, így teljes szöveggel elérhetők a kanadai Legfelsőbb Bíróság döntései 1876-tól kezdődően.

A jogtörténeti kutatások fontos forrását jelenti az a gyűjteményrész, amely a klasszikus jogi szakirodalom több mint 4500 alapművét teszi elérhetővé Arisztotelésztől a XX. század első feléig. A legfontosabb, legmeghatározóbb korai angol jogesetekhez biztosít hozzáférést az English Reports, Full Reprint (1220-1867) című, 178 kötetben megjelent kiadvány digitális változata.

A HeinOnline adatbázisban megtalálható a világ valamennyi országának alkotmánya eredeti nyelven és fordításban. Nemcsak az alkotmányok hatályos szövege kereshető, hanem az alkotmányok korábbi, történeti változatai is elérhetők, valamint a kapcsolódó jogszabályok, egyéb rendelkezések, illetve alkotmányjogi, alkotmánytörténeti tárgyú könyvek és szakcikkek.

Times Digital Archive

A londoni kiadású The Times 1785 és 1985 közötti számainak teljes, digitális változata, több mint 7 és fél millió cikkel. A cikkek mellett a lapban megjelent valamennyi hirdetés, illusztráció, fénykép kereshető az adatbázisban.

Keesing’s World News Archive

Angol nyelvű, teljes szövegű adatbázis, mely a nyomtatott Keesing’s Record of World Events (korábban Keesing’s Contemporary Archives) című kézikönyv online változata. Politikai, történelmi, gazdasági témákban tartalmaz elemzéseket, összefoglalókat. A világ eseményeiről hiteles, mértéktartó tudósításokban számol be, önálló fejezetet szánva a kiemelt jelentőségű régióknak, a nemzetközi szervezeteknek és a világméretű kérdéseknek.
Az adatbázisban 1931-ig visszamenően kereshetünk.

Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ)

Az EISZ Alapprogram és a TÁMOP keretéből, illetve az egyes intézmények egyedi tagi hozzájárulásából tesz elérhetővé online adatbázisokat, főként külföldi szolgáltatóktól. 2012-ben összesen 29 online csomagra biztosít licencet. Ezen felül az OGYK megkapja még az EBSCO adatbázis-csomagot és az Arcanum Digitális Tudástárat is. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak, hiszen jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények és nonprofit kutatóhelyek versenyképességét a világ tudományos életében, egyben elősegíti az információhoz való hozzáférés kiterjesztését is. Az EISZ az elektronikus tartalmak elérhetőségének fenntartására, a legszélesebb körben használt nagy értékű nemzetközi tudományos információkat tartalmazó adatbázisok beszerzésére, elérhetővé tételére jött létre. Az EISZ Nemzeti Program fenntartása a hazai kutatói szféra működése szempontjából nélkülözhetetlen. Az EISZ Alapprogram keretében nyújtott országos hatókörű adatbázis-szolgáltatás a kutatási infrastruktúra szerves része, tartalmazza a kurrens folyóiratok, szakcikkek, tudományos kiadványok bibliográfiai adatait és full text verzióit, valamint a kutatásokhoz elengedhetetlen adatbázisokat.

EBSCO adatbáziscsomag-rendszer (EISZ)

Multidiszciplináris folyóirat-adatbázis gyűjtemény. Több ezer angol nyelvű amerikai és európai, főként társadalomtudományi folyóirat, napi- és hetilap (a legtöbb teljes szöveggel). Folyamatosan bővül az adatbázis német, francia és magyar nyelvű cikkekkel is.

– Academic Search Complete
– AHFS Consumer Medication Information
– Business Source Premier
– eBook Collection (EBSCOhost)
– ERIC (Educational Resource Information Center)
– European Views of the Americas: 1493 to 1750
– GreenFILE
– Health Source – Consumer Edition
– Health Source: Nursing/Academic Edition
– Historical Abstracts
– Historical Abstracts with Full Text
– Library, Information Science & Technology Abstracts
– MasterFILE Premier
– MEDLINE
– Newspaper Source Plus
– Regional Business News
– Web News

JSTOR (EISZ)

Teljes szövegű, retrospektív, folyóirat-archívum gyűjtemény, amely negyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja. A Jstor több multidiszciplináris gyűjteményhez biztosít hozzáférést, amelyek közül a könyvtár által előfizetett három adatbázisrész mintegy 360 angol nyelvű szakfolyóirat digitalizált állományát tartalmazza többek között a jog, a történelem, a politikatudomány, a szociológia és a statisztika területéről.

Web of Science (EISZ)

A tudomány egész területét átfogó bibliográfiai adatbázis, amely heti frissességgel teszi elérhetővé a szerzői hivatkozások rendszerezett megjelenítését és kereshetőségét egészen 1975-ig visszamenően. Több mint 12 ezer tekintélyes és magas impakt faktorú folyóirat segítségével biztosít hozzáférést multidiszciplináris információkhoz, aktuálisan és visszamenőleg is. Az adatbázis három fő részből áll, melyek három fő tudományterületet jelenítenek meg: a Science Citation Index a természettudományok és műszaki tudományok 164 ágában több mint 5900 folyóiratot teljes egészében, további 2100-at részben dolgoz fel, a Social Science Citation Index 50 tudományág (társadalomtudományok, köztük a jogtudomány) több mint 1700 folyóiratát tárja fel, az Arts & Humanities Citation Index pedig 25 tudományág (bölcsészettudomány és művészetek) több mint 1100 folyóiratát dolgozza fel.

World Biographical Information System (WBIS) Online (EISZ)

30 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye, több mint 6 millió személy életrajzát tartalmazó rendszer. A rövid életrajzi adatokat Kr.e. 8. századtól napjainkig dolgozza fel, és mintegy 8,4 millió digitális cikket tartalmaz életrajzi kézikönyvekből. Hat különböző nyelven kereshetünk benne.

Magyar nyelvű adatbázisok:

Akadémiai Szótárcsomag (EISZ)

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő klasszikus nagyszótárak, szakszótárak 6 nyelven, egynyelvű értelmező szótárak, lexikonok, EU-s terminológiai szótár.

Akadémiai Folyóiratcsomag

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő folyóiratok, több mint 40 tudományág, több mint 60 folyóirata, köztük 14 hazai impakt faktoros folyóirat. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (full text) letölthető PDF formátumban, 1998-ig visszamenőleg.

Arcanum Digitális Tudástár (EISZ)

Több mint 30 magyar nyelvű társadalomtudományi folyóirat teljes szövegű gyűjteménye. Olyan folyóiratok digitalizált változata található meg benne, mint az Aetas, a Jogtudományi Közlöny, a Társadalmi Szemle vagy a Városi Szemle.

Cégközlöny – 2004 után csak elektronikus formában kereshető, az olvasói gépeken hozzáférhető. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapjának CD változata. Megjelenik hetente. Céginformációs adatokat tartalmaz.

Complex Jogtár – Magyarország legrégebbi és legnagyobb jogi információs rendszere. Valamennyi hatályos és 1990 után hatályon kívül helyezett jogszabály időgép funkcióval ellátva, vagyis a kihirdetésétől kezdve az összes módosítása szerint teljes, egységes szerkezetű szövegváltozattal. A tartalmilag kapcsolódó jogszabályrészek mellett megjeleníthető az odatartozó bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH és számviteli iránymutatások, magyarázatok. Az adatbázis online verziója is elérhető, így lehetőség van a legfrissebb jogszabályok közötti keresésre is.