Magyar jogi adatbázis

A könyvtár 1980 és 1991 között évente kétszer jelentette meg A magyar jogi irodalom válogatott bibliográfiája címmel, nyomtatott jogi szakbibliográfiáját. A bibliográfia jogági elrendezésben tette közzé a magyar jogi szakkönyvek, jogszabálygyűjtemények, jogi szakfolyóiratok és tanulmánygyűjtemények analitikusan feltárt cikkeinek, tanulmányainak bibliográfiai adatait tárgy- és névmutatóval ellátott füzetekben.

1990-től a magyar jogi szakirodalom bibliográfiai adataiból tárgyszavakkal ellátott adatbázist épít a könyvtár Jogi szakirodalmi osztálya. Az adatbázis, hasonlóan a korábban nyomtatásban megjelent szakbibliográfiához a Magyarországon megjelent, a könyvtárunkba beérkezett magyar és idegen nyelvű jogi monográfiákat, tanulmányköteteket, önállóan megjelent tanulmányokat, a jogi szakfolyóiratok teljes anyagát, egyes társadalomtudományi folyóiratok jogi tárgyú, válogatott cikkeit valamint az önálló kötetben megjelenő jogszabályokat és jogszabálygyűjteményeket tárja fel.

Az elektronikus adatbázis 1817-től kezdődően a magyar állam- és jogtudományra vonatkozó folyóiratcikkeket és tanulmányokat válogatva, a tudományterület 1945 után megjelent írásainak bibliográfiai adatait pedig monográfiákkal és tanulmánykötetekkel kiegészítve teljes körűen tartalmazza. Az adatbázis havonta 300-400 tétellel bővül, jelenleg kb. 182 ezer rekord található benne. A könyvtár a CompLex (az egykori KJK-KERSZÖV) Kiadóval egy 1995-ben megkötött szerződés keretében az adatbázis 1990-től napjainkig terjedő szakirodalmának válogatott rekordjait a CompLex Jogtár szolgáltatásának részévé tette.

A magyar jogi adatbázisba végzett beviteli, javítási munkák folyamatosak. Az adatbázis naponta akár többször is frissülhet a feldolgozás során.

A bibliográfiai rekordokhoz kapcsolt tárgyszavak a tudományterület speciális szakterminológiájára tekintettel gyakran eltérnek a könyvkatalógus tárgyszókészletétől, ezért a pontos kereső kifejezés megtalálása érdekében javasoljuk a böngésző, illetve a csonkolási opciók (?*) használatát.

A tartalmi feltárás alapjául szolgáló folyóiratok és tanulmánykötetek fellelhetők a könyvtár állományában, és raktári lekérés után térítés ellenében fénymásolhatók, illetve saját digitális fényképezőgéppel fotózhatók.