Számítógép-használat

Az olvasóteremben számítógépek állnak az olvasók rendelkezésére.

A számítógépek használatára mindenki jogosult, aki regisztrált az olvasói adatbázisban. A felhasználónév megegyezik az olvasójegy számával, az alapértelmezett jelszó pedig az olvasó születési dátuma 8 karakterrel (ÉÉÉÉHHNN) írva. Az első bejelentkezés alkalmával szükséges az alapértelmezett jelszó módosítása.

A könyvtár a regisztrációs olvasói státusszal rendelkezők számára ingyenes, korlátozott hozzáférést biztosít számítógépen nyújtott szolgáltatásaihoz: csak a katalógus használatára, jogszabályok keresésére, a könyvtár, az Országgyűlés és a nemzetközi szervezetek honlapjának elérésére van lehetőség.

A könyvtár minden más státuszú olvasója az összes szolgáltatást igénybe veheti. Az olvasói számítógépeken lehetőség van bibliográfiai adatok keresésére, az elektronikus katalógusok és információs források használatára, saját dokumentumok készítésére (irodai szoftvercsomag) és tárolására, valamint az internet használatára.

USB kulcs (pendrive), CD/DVD és egyéb, telepítést nem igénylő külső adathordozó a számítógépeken közvetlenül használható.

Az olvasói számítógépekről lehetőség van fekete-fehér nyomtatásra. A nyomtatás az eligazítóban elhelyezett fénymásoló gépekből az egyedi azonosító (PIN kód) alapján vehető ki. A fizetendő díj mértékét a Díjtételtáblázat tartalmazza.

A számítógépek programbeállítását tilos megváltoztatni, vagy arra kísérletet tenni.

Amennyiben az olvasó befejezi vagy felfüggeszti a munkát, köteles kijelentkezni a számítógépből.

Minden üzemzavart (pl. géplefagyást, hibaüzenetet stb.) jelezni kell a szakreferenseknek.

Indokolt esetben az olvasói számítógépek használatára a könyvtár időkorlátozást és előzetes helyfoglalást vezethet be.

Az olvasóteremben lehetőség van saját számítógép használatára. Az olvasó a saját számítógépet – külön felszólítás nélkül – köteles az eligazítóban a könyvkiadópultnál lévő könyvtárosnak bemutatni.

A könyvtár területén elérhető WiFi szolgáltatásra mindenki jogosult, aki regisztrált az olvasói adatbázisban. A Wi-Fi szolgáltatás problémamentes használatához az olvasóknak telepíteniük kell a számítógépükre a mellékelt tanusítványt (CRT).

[Segédletek (PDF) a WiFi hozzáférés beállításához és a tanúsítvány telepítéséhez: Google Chrome, Internet Explorer és Mozilla Firefox böngészők esetében.]

Az olvasók számára rendelkezésre bocsátott számítógépeken tilos pornográf és egyéb, a jó ízléssel össze nem egyeztethető internetes oldalak használata. Tilos továbbá olyan oldalak igénybe vétele, amelyek nem egyeztethetők össze az könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal.

A felhasználók az információgyűjtés során kötelesek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint eljárni.