Dokumentumhasználat

Kézikönyvtárak

Az olvasóteremben elhelyezett könyv- és folyóirat-állományt az olvasók szabadon használhatják.

Az olvasóterem folyóirat-olvasójában a leggyakrabban használt magyar periodikumok bekötött, korábbi évfolyamai, valamint a kurrens szakmai magyar és külföldi időszaki kiadványok találhatók meg.

A kézikönyvtári könyveket, folyóiratokat használat után az olvasótermi könyvtárosnak kell visszaadni vagy az olvasótermi asztalon, illetve az erre a célra kijelölt helyen kell hagyni.

A kézikönyvtárban található dokumentumokat csak másolás céljából lehet kivinni az olvasóteremből.

Raktári dokumentum kérése

A könyvtár állománya a könyvtár Országházban található raktárhelyiségeiben, valamint a könyvtár külső raktárában található. A számítógépes katalógusban tájékozódni lehet az adott dokumentum elhelyezéséről.

Az olvasó a raktári dokumentumokat ­ a könyvtár honlapjáról is elérhető ­ számítógépes katalógusban igényelheti. Egy olvasó egyidejűleg 10 kérést indíthat és 10 kötetet használhat.

Az olvasók az igényelt dokumentumokat az eligazítóban található könyvkiadópultnál vehetik át az olvasójegy felmutatásával a kérés elküldésétől számított egy héten belül.

Az olvasói terekben elhelyezett kijelző rendszeren megjelenő olvasójegy szám hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy az általa kért dokumentum átvehető.

A dokumentumokat az igénybevétel után a könyvkiadópultnál kell visszaadni.

Lehetőség van a kért dokumentumok félretételére egy hét időtartamra az olvasójegy felmutatásával. Az erre irányuló igényt a könyvkiadó pultnál kell a könyvtáros munkatársnál jelezni.

A mikrofilmek, mikrofilmlapok megtekintéséhez mikrofilm-leolvasó áll az olvasók rendelkezésére.

A külső raktárban tárolt dokumentumok beszállítása a hét kijelölt munkanapjain történik.

Muzeális dokumentumok

A könyvtár muzeális értékű dokumentumainak használata külön szabályokhoz kötött (2/2012. sz. szabályzat „A muzeális gyűjtemény kezeléséről”). A muzeális dokumentumokat a könyvtár kis olvasótermében, felügyelet mellett lehet olvasni.

A muzeális köteteket előzetesen, a használat előtt egy nappal kell igényelni az 1. számú mellékletben található kérőlapon. A kérőlapot le lehet adni személyesen vagy elektronikusan az info@ogyk.hu email címen.

Saját könyv használata

Az olvasók saját dokumentumokat is behozhatnak a könyvtárba.

Az olvasó a könyvtárba érkezésekor a magával hozott és a könyvtárban használni kívánt dokumentumokat ­ külön felszólítás nélkül – köteles az eligazítóban a könyvkiadópultnál lévő könyvtárosnak bemutatni.

Az olvasó a könyvtárból való távozáskor – ugyancsak külön felszólítás nélkül ­ köteles minden nála lévő dokumentumot a könyvkiadópultnál megmutatni és az általa kikért dokumentumokat visszaadni.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár tagja az Országos Dokumentumellátási Rendszernek, részt vesz a hazai és külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátásban.