Olvasójegy típusok

Térítéses könyvtárhasználat

A könyvtárhasználatért fizetendő díj mértékét az évente kiadott Díjtételtáblázat tartalmazza. A könyvtárban térítés ellenében az alábbi olvasójegyek válthatók:

 • éves olvasójegy
 • kedvezményes éves olvasójegy
 • napijegy

Kedvezményes éves olvasójegy váltására jogosultak:

 • kutatók: a tudományos fokozattal rendelkezők, az egyetemi és főiskolai oktatók, a tudományos intézetek munkatársai és a PhD hallgatók,
 • az egyetemi és főiskolai hallgatók,
 • 70 év alatti nyugdíjasok.

A kedvezmény mértéke 50%.

Térítésmentes könyvtárhasználat

Térítésmentesen iratkozhatnak be a könyvtárba a határon túli magyarok (A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 4. § (2) a-e pontok), a könyvtári, a múzeumi és a levéltári dolgozók (6/2001.(I.17.) Korm. rendelet 3.§. (1)-(2)), a pedagógusok (A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 63. § (1) j pont), a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 56.  § 6. bek.), a fogyatékkal élők (A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet), a Bundestag 90 Klub tagjai egyéves időtartamra, az Országgyűlési Hivatal gyakornokai és a könyvtár egyetemi programjában részt vevők az általuk látogatott program időtartamáig.

A könyvtár ingyenesen biztosítja a könyvtári alapszolgáltatásokat egy éves időtartamra szóló regisztrációval, mely a könyvtár honlapján is megtehető. A webes regisztrációt követő első könyvtárlátogatás alkalmával a könyvtár eligazítójában kell jelentkezni adategyeztetés céljából és az olvasójegy átvételért. A regisztrációval az olvasók az olvasótermet, a katalógust, a kézikönyvtárakat használhatják, valamint a számítógépes szolgáltatások korlátozott igénybevételére van lehetőségük.

A kedvezményes, illetve térítésmentes regisztrációhoz igazolás szükséges

 • diákigazolvány,
 • Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány,
 • pedagógus igazolvány,
 • közgyűjteményi dolgozók esetében munkáltatói igazolvány,
 • fogyatékos igazolvány,
 • nyugdíjas (rokkant, öregségi) igazolvány,
 • kutatói olvasójegy váltása esetén az ennek alapjául szolgáló jogviszony igazolása.

A 16. életévüket betöltött látogatók a közoktatási intézmény vezetője által aláírt igazolás alapján válthatnak olvasójegyet.

* * *