Beiratkozás

Az első alkalommal történő beiratkozás előtt előzetes bejelentkezésre van szükség!

* * *

A könyvtárba minden 18 éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat.

Beiratkozni jogosultak azok a 16. életévüket betöltött középiskolás diákok is, akik számára tanulmányi okok miatt indokolt a könyvtár gyűjteményének használata. Az indokoltságot a középiskola igazgatójának/vezetőjének írásos kérelme alapján a könyvtár főigazgatója engedélyezi.

A beiratkozás feltétele a személyazonosság és a lakcím igazolása, valamint a könyvtárhasználat szabályainak elfogadása és betartása. A könyvtárban lehetőség van térítéses és térítésmentes olvasójegy váltására.

Az adatok igazolása személyazonosító igazolvány, új típusú gépjárművezetői engedély, útlevél, valamint a lakcímkártya alapján történik.

Az olvasók adatai az integrált könyvtári rendszer olvasói adatbázisában vannak nyilvántartva a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57.§(1) bekezdésének felhatalmazása alapján. Az adatokban bekövetkezett változást (név- illetve lakcímváltozást) mindenki köteles bejelenteni.

* * *