Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében

A Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg Szabadfalvi József munkája, melynek megírásával a szerző azt a célt tűzte ki, „… hogy szakítva mindenfajta ideológiakritikai nézőponttal, a magyar jogbölcseleti gondolkodás mindeddig legprosperálóbb korszakának – a 20. század első felének – eredményeit immanens módon, a szerzők elméleti kiindulópontjaira tekintettel rekonstruálja.Tovább

Navratil Szonja: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon…

Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogászi hivatásgyakorlók történetét mutatja be 1869 és 1937 között. A szerző a jogászi hivatásokat nem intézménytörténeti szempontból, nem a jogszabályok ismertetésén, hanem a modernizációhoz, a jogállamisághoz fűződő kapcsolatukon keresztül mutatja be. A mű a nemzetközi professzó-kutatások eredményeire támaszkodva a hazai jogászság, az ügyvédek, a bírák és az ügyészek modernizációban, a polgárosodás folyamatában vállalt szerepét ismerteti.

Tovább

Jacques Delors: Az új európai összhang

A Varietas Europaea sorozatban jelentette meg a L’Harmattan kiadó Jacques Delors könyvét Az új európai összhang címmel. A Szénási Éva szerkesztésében napvilágot látó sorozat ezen kötete Jacque Delors beszédeit tartalmazza. A szerkesztő a beszédeket téma szerint gyűjtötte egybe és nagymértékben tiszteletben tartotta az időrendet. Minden egyes téma egy-egy fejezetet alkot, amit egy perspektívába helyező, történeti ismertető előz meg.

Tovább

A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös

A HVG ORAC kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötettel pályatársai, barátai, egykori és mostani munkatársai köszöntik hetvenedik születésnapján Vörös Imre jogtudóst, az MTA levelező tagját, volt alkotmánybírót. Vörös Imre kutatási területe a versenyjog, a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az európai jog és az alkotmányjog.

Tovább

Rosta Andrea: A fiatalkorú bűnözés kriminológiája és szociológiája

Rosta Andrea könyve hiánypótló mű a magyar kriminológiai szakirodalomban, mivel hazánkban a fiatalkorú bűnözésről 1964 óta nem jelent meg monográfia. A kötet átfogó képet nyújt a fiatalkorú bűnözés jelenségéről, annak kriminológiai, szociológiai, pszichológiai, és statisztikai aspektusairól egyaránt. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró szerint „A mű legnagyobb értéke, hogy rávilágít arra, bár a „fiatalkorú bűnelkövető” jogi kategória, a mögötte lévő, illetve a kategória által létrehívott jelenség, a „fiatalkorú bűnözés” nem érthető meg pusztán a jog világa felől” és „a felnövekvő korosztályok kriminalitásra való reagálása nem egyszerűen büntetőjogi kérdés.”

Tovább