Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Emberi Jogok Európai Bírósága közös munkájuk eredményeként 2011-ben kézikönyvet adott ki a megkülönböztetés-mentességre vonatkozó európai jogról. A kedvező visszajelzések miatt úgy határoztak, hogy folytatják az együttműködést, mégpedig egy másik nagyon fontos területen, melyhez átfogó útmutatót készítettek. A kézikönyv az európai uniós jog és az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján a menekültügyre, a határigazgatásra és a bevándorlásra alkalmazandó jogról ad áttekintést. Azoknak a külföldieknek a helyzetét vizsgálja, akiket az EU ’harmadik országbeli állampolgárainak’ nevez.

A kézikönyv olyan gyakorló jogászoknak (ügyvédeknek, bíráknak, ügyészeknek), valamint olyan szakembereknek (határőröknek, bevándorlási tisztviselőknek), nemzeti hatóságoknak, civil szervezeteknek és más olyan szervek munkatársainak kíván segítséget nyújtani, akik az adott témához kapcsolódó jogi kérdésekbe ütközhetnek a napi munkájuk során. Minden fejezet egy táblázattal kezdődik, amely összefoglalja a két különálló európai jogrendszer szerint alkalmazandó jogi rendelkezéseket. Ezután egyesével bemutatja a két európai jogrend vonatkozó jogszabályait, ahogyan azok az egyes témákra érvényesek.

A napjainkban különösen aktuális kötetet ajánljuk mindenkinek, aki szakmájából eredően, vagy csupán személyes érdeklődésből foglalkozik a menekültüggyel. A dokumentum ingyenesen letölthető az EU könyvesboltjának oldaláról.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 908.376